Valoda

Dzīvojot citā valstī būtu taču jāvar runāt vietējā valodā, nu kaut vai tikai mazliet. Tā domājam arī mēs. Gribējām sākt no sākuma un mācīties alfabētu.